Ismereteink szerint a magyaron kívül nincs még egy olyan nyelv a világon, amelynek külön szava lenne arra, amit mi pirosnak és vörösnek nevezünk. Piros vagy vörös? Mindegy melyiket használjuk? Vajon mi a különbség a piros és a vörös szín között? Van-e egyáltalán különbség? Két eltérő színárnyalatról van szó, vagy a kétféle szóhasználat elterjedése mögött más okokat kell keresnünk?

Tegnap az Iparművészeti Múzeumban, a Színekre hangolva c. időszaki kiállításhoz kapcsolódó, a Színek ünnepe c. eseményen volt alkalmam meghallgatni Tóth-Czifra Erzsébet, az ELTE Kulturális Nyelvészet Doktori Programja munkatársának előadását Mikor piros és mikor vörös? címmel. Bármilyen meglepő is, a piros és vörös közti választás kérdésére nem az esztétika vagy a fénytan, hanem a nyelvészet képes megadni a választ. Örömmel avatlak be benneteket az előadáson elhangzottakba!

Kezdjük rögtön két képpel! A Google-ban rákerestem a piros szín és a vörös szín kulcsszavakra és az alábbi képeket kaptam a eredményül.

Piros vagy vörös

Piros szín

Piros vagy vörös

Vörös szín

Ha a képtalálatokra egy-egy nagy képként tekintünk, azt a váratlan felfedezést tehetjük, hogy a piros és vörös színek ugyanazon színárnyalatok gyűjtőnevei. Ami az észlelést illeti, tehát, nincs különbség a két szín közt. A Tóth-Czifra Erzsébet által idézett korábbi kutatások is csupán arra a közös következtetésre jutottak, hogy a piros némileg világosabb, a vörös némileg sötétebb színárnyalatot jelöl.

Szembeötlő azonban a piros és vörös szín különbözősége, ha annak elemzésre kerül a sor, hogy milyen dolgokkal alkotnak szerkezetet.

A piros szín Tóth-Czifra Erzsébet és kutatótársa, Dr. Benczes Réka vizsgálatai szerint több fogalommal kerül kapcsolatba, de ezek közül egyik sem kiugróan gyakori a nyelvhasználatban. Gyakori a társítás azonban az érett gyümölcsökkel, virágzó növényekkel és egészséges emberi testrészekkel. De piros az elismerő piros pont és a figyelmeztető, veszélyt jelző közúti jelzések is. Általánosságban elmondható tehát, hogy a piros szín inkább pozitív jelentéstartalmakkal kerül kapcsolatba. Kivétel a közúti jelzések és egyéb figyelmeztető jelek esete, ott inkább arról van szó, hogy az emberi szem számára a piros a legfeltűnőbb szín, illetve arról, hogy a piros egy újabb színnév, mint a vörös.

A vörös ugyanis finnugor eredetű, a vér szóból származik. Kevesebb összetétel tagja, ezek azonban régebbiek és a nyelvhasználatban rögzültebbek. A vörös is összekapcsolódik természeti képződményekkel (hús, bor, iszap, agyag, réz, fenyő, rozsda, állatok, zöldségek), de gyakran kötődik absztrakt fogalmakhoz is, mint csillag, hadsereg, forradalom, katona, terror, hatalom, zászló, stb. Tehát míg a piros használata színszerűbb, addig a vörös használata inkább absztraktként és szimbolikusként értékelhető. További fontos különbség, hogy a piros, mint világosabb árnyalat – ahogy már említettem – inkább pozitív asszociációkat ébreszt, míg a vörös, mint sötétebb színárnyalat, negatívakat.

A vörös színt nagy diverzitás jellemzi. Lássuk ezt képekben!

Piros vagy vörös

Ezek mind vörösek

 

Látható, hogy a lilától a sárgás színekig, a világos színektől a sötétekig, az élénkektől az egészen fakó színekig sokféle árnyalatra használja a magyar nyelv a vörös jelzőt.

A vörös színt a pirossal ellentétben két ok miatt nem tekintjük alapszínnek:

1. Használata kevéssé színszerű, inkább szimbolikus.

2. A vörös színt több, egymástól merőben eltérő színű dolog megnevezésére használjuk, nem feleltethető meg tehát egy jól körülhatárolható színárnyalatnak.

 

A teljes cikket itt tekintheted meg:
http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1401/140105.pdf

Ez is érdekelhet:

Alapszínnevek a magyar nyelvben
Alapszínek. Hányféle alapszín-meghatározás létezik?
A piros szín

Képek forrása: https://www.google.hu/

Ha tetszett a cikk, kövess a Facebookon és az Instagramon!

 

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés